Σελίδα:1 από 1
ΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας

Αργυρούπολη,16452

Πολεμιστών 5

ΑΦΜ: 053701082

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109483809

ΔΟΥ: Ηλιούπολης

ΓΕΜΗ: 116682703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής8 03/05/2023 23:54
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Αριστείδης Δημήτριος Κιτσακης
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
ΠΟΛΗ: Καναλακι Πρέβεζας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καναλακι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Καναλακι
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ: Αριστείδης Δημήτριος Κιτσακης
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Αντικαταβολή

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

5351Λευτεριά Στις Κοντές1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
EAACS1ΤΕΜΑΧΙΑ2.4224.00%2.423.00
ΔΕΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ1ΤΕΜΑΧΙΑ2.4224.00%2.423.00