Σελίδα:1 από 1
ΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας

Αργυρούπολη,16452

Πολεμιστών 5

ΑΦΜ: 053701082

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109483809

ΔΟΥ: Ηλιούπολης

ΓΕΜΗ: 116682703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Λιανικής480 13/06/2023 14:54

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

4648Τι Έχεις; Τίποτα - Extra Large Μέγεθος:

Extra Large

1ΤΕΜΑΧΙΑ23.3924.00%23.3929.00
6298Ζακέτα να πάρεις! - Extra Large Μέγεθος:

Extra Large

1ΤΕΜΑΧΙΑ23.3924.00%23.3929.00
ΔΕΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ1ΤΕΜΑΧΙΑ2.4224.00%2.423.00