Σελίδα:1 από 1
ΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας

Αργυρούπολη,16452

Πολεμιστών 5

ΑΦΜ: 053701082

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109483809

ΔΟΥ: Ηλιούπολης

ΓΕΜΗ: 116682703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Λιανικής506 14/06/2023 11:11

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

5340Τι Έχεις; Τίποτα1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
5351Λευτεριά Στις Κοντές1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
5352Άσε Μας Κουκλίτσα Μου!1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
EABOX NOW Lockers1ΤΕΜΑΧΙΑ0.8123.00%0.811.00