Σελίδα:1 από 2
ΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας

Αργυρούπολη,16452

Πολεμιστών 5

ΑΦΜ: 053701082

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109483809

ΔΟΥ: Ηλιούπολης

ΓΕΜΗ: 116682703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Λιανικής559 20/06/2023 17:42

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

4196Άσε Μας Κουκλίτσα Μου!2ΤΕΜΑΧΙΑ9.6824.00%19.3524.00
5348Miss Γκρίνια1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
5352Άσε Μας Κουκλίτσα Μου!1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
5351Λευτεριά Στις Κοντές1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
3596I'm not a life coach - Medium Μέγεθος:

Medium

1ΤΕΜΑΧΙΑ20.9724.00%20.9726.00
4230Άσε Μας Κουκλίτσα Μου! - Small Μέγεθος:

Small

1ΤΕΜΑΧΙΑ20.9724.00%20.9726.00
4230Άσε Μας Κουκλίτσα Μου! - Medium Μέγεθος:

Medium

1ΤΕΜΑΧΙΑ20.9724.00%20.9726.00
4230Άσε Μας Κουκλίτσα Μου! - Large Μέγεθος:

Large

1ΤΕΜΑΧΙΑ20.9724.00%20.9726.00
3571Λευτεριά στις κοντές - Medium Μέγεθος:

Medium

2ΤΕΜΑΧΙΑ20.9724.00%41.9452.00
4125Λευτεριά Στις Κοντές2ΤΕΜΑΧΙΑ16.1324.00%32.2640.00
Σελίδα:2 από 2
ΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας

Αργυρούπολη,16452

Πολεμιστών 5

ΑΦΜ: 053701082

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109483809

ΔΟΥ: Ηλιούπολης

ΓΕΜΗ: 116682703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Λιανικής559 20/06/2023 17:42

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

4176Miss Γκρίνια1ΤΕΜΑΧΙΑ9.6824.00%9.6812.00
3608Σύντομα θα είμαι μια διάσημη - Μαύρο Χρώμα:

Μαύρο

1ΤΕΜΑΧΙΑ9.6824.00%9.6812.00
ΔΕΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ1ΤΕΜΑΧΙΑ2.4224.00%2.423.00