Σελίδα:1 από 1
ΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας

Αργυρούπολη,16452

Πολεμιστών 5

ΑΦΜ: 053701082

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109483809

ΔΟΥ: Ηλιούπολης

ΓΕΜΗ: 116682703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Λιανικής589 27/06/2023 20:46

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

4117Άσε μας κουκλίτσα μου!1ΤΕΜΑΧΙΑ16.1324.00%16.1320.00
4195Miss Γκρίνια1ΤΕΜΑΧΙΑ16.1324.00%16.1320.00
4200Περφεκτίλα - Πράσινο Χρώμα:

Πράσινο

1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
7205Τίνος Είσαι ‘σύ;1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
ΔΕΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ1ΤΕΜΑΧΙΑ2.4224.00%2.423.00