Σελίδα:1 από 1
ΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας

Αργυρούπολη,16452

Πολεμιστών 5

ΑΦΜ: 053701082

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109483809

ΔΟΥ: Ηλιούπολης

ΓΕΜΗ: 116682703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Λιανικής623 09/07/2023 19:44

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

6317Εγώ θα κάτσω με τη νεολαία1ΤΕΜΑΧΙΑ9.6824.00%9.6812.00
5353VERY Χολοσκασμένη1ΤΕΜΑΧΙΑ8.0624.00%8.0610.00
4174Λευτεριά Στις Κοντές1ΤΕΜΑΧΙΑ9.6824.00%9.6812.00
EAACS1ΤΕΜΑΧΙΑ2.4224.00%2.423.00