Σελίδα:1 από 1
ΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας

Αργυρούπολη,16452

Πολεμιστών 5

ΑΦΜ: 053701082

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109483809

ΔΟΥ: Ηλιούπολης

ΓΕΜΗ: 116682703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Λιανικής765 28/07/2023 22:19

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

3596I'm not a life coach - Medium Μέγεθος:

Medium

1ΤΕΜΑΧΙΑ20.9724.00%20.9726.00
3598VERY Χολοσκασμένη - Λευκό, Medium Χρώμα:

Λευκό

Μέγεθος:

Medium

1ΤΕΜΑΧΙΑ20.9724.00%20.9726.00
ΔΕΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ1ΤΕΜΑΧΙΑ2.4224.00%2.423.00